Szkolenie dla pracowników służb, instytucji i szkół

Dnia 20 maja odbyło się szkolenie pn. “Przemoc wobec dziecka – wrażliwość na sygnały świadczące o nadużyciu”, w którym udział wzięło 23 pracowników służb, instytucji oraz szkół. Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania dziecka doświadczającego przemocy, objawów wskazujących na nadużycia wobec dziecka, ale przede wszystkim roli instytucji w profilaktyce przemocy i pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu wszystkim zainteresowanym, a także prowadzącej – Pani psycholog Anecie Zemanek