Szkolenie dot. Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie to temat ciągle aktualny i wymagający do jego przeciwdziałania aktualizowania wiedzy wśród osób, które w ramach swoich kompetencji są zobowiązane do zajmowania się osobami dotkniętymi bądź zagrożonymi zjawiskiem przemocy. Wychodząc naprzeciw potrzebom Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie dnia 23.01.2018 zorganizowało szkolenie mające na celu:

  • Zwiększenie kompetencji zawodowych
  • Zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy służbami zobowiązanymi do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Dostarczanie wiedzy prawnej i praktycznej dotyczącej sytuacji psychologicznej ofiar i sprawców przemocy.

Prowadzący szkolenie był Jacek Pawłowski psycholog, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, założyciel i prezes Fundacji „Na przekór Przeciwnościom”. W szkoleniu wzięło udział 45 osób. Byli to pedagodzy, psycholodzy, policjanci, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy z powiatu choszczeńskiego.