20180130_111340

Uczestnicy szkolenia

uczestnicy spotkania