20180130_111438

Uczestnicy szkolenia

uczestnicy spotkania