20180130_111445

Prowadzący szkolenie

Zdjęcie przedstawiające prowadzącego spotkanie