Szkolenie “Więzi – Zaburzenia”

Szkolenie „Więzi – zaburzenia” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 13.02.2018r. poprowadził pan Tomasz Pawłowski – prezes Fundacji „ Dziecko i Rodzina”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów, policjantów, prokuratorów, pedagogów szkolnych i psychologów. W szkoleniu wzięło udział 43 osoby. Szkolenie miało na celu uświadomienie znaczenie wartości więzi w rodzinie. Przedstawiono historię, rodzaje i typy więzi. Omówiono tematykę zaburzeń zachowania występujących u dzieci wynikających z separacji od rodziców i domu biologicznego. Przedstawiono przykłady doświadczeń naukowych na dzieciach, które zaznały braku bliskości rodziców biologicznych . Od wielu lat prowadzone badania udowadniają, że dziecko czuje się bezpiecznie i ma zaspokojone podstawowe potrzeby tylko przy najbliższej rodzinie. „Dysfunkcyjna matka jest lepsza niż zastępcza”.