Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że w dniach od 22 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Choszcznie będą telefonicznie udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach. W dniach 22-23 lutego w godzinach od 15:00 do 18:00 oraz w dniach 24-28 lutego w godzinach od 10:00 do 13:00.

Monika Rodykow
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Nadto informujemy, że telefonicznie porad udzielać będą wyznaczeni pracownicy, i tak:
22 lutego od 15:00 do 18:00 – Anita Łubkowska-Klejna – 95 765 25 78
23 lutego od 15:00 do 18:00 – Wiktoria Wróblewska – 95 765 25 78
24 lutego od 10:00 do 13:00 – Agnieszka Adamczyk – 95 765 25 78
25 lutego od 10:00 do 13:00 – Agnieszka Adamczyk – 95 765 25 78
26 lutego od 10:00 do 13:00 – Wiktoria Wróblewska – 95 765 25 78
27 lutego od 10:00 do 13:00 – Anita Łubkowska-Klejna – 601 742 578
26 lutego od 10:00 do 13:00 – Anita Łubkowska-Klejna – 601 742 578