Warsztaty pn. „Profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach społecznych”

Warsztaty pn. „Profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach społecznych” odbyły się w listopadzie bieżącego roku. Szesnastu pracowników służb/instytucji poszerzyło wiedzę teoretyczną i pogłębiło rozumienie zagadnień kryzysowych, wyposażyło uczestników w procedury i umiejętności praktyczne, podnoszące jakość i komfort funkcjonowania zawodowego.

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu pn. „Rodzina to fundament” współfinansowanego jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.