zd2

Wręczenie zaświadczenia ukończenia Warsztatów