Wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do skorzystania z wsparcia w ramach projektu „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2” realizowanego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu można skorzystać z:

  • poradnictwa psychologicznego, indywidualnego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h;
  • poradnictwa psychologicznego, indywidualnego dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h.

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontakt w sprawie projektu:
E-mail: psycholog@fen.net.pl
Tel: +48 729 835 550

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja o projekcie (PDF, 246 KB)