Wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego

Na prośbę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przekazujemy informację dotyczącej pomocy małoletnim umieszczonym w pieczy zastępczej z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

W ocenie Departamentu Zdrowia Publicznego kluczowym obecnie działaniem jest dostarczenie kompleksowego oraz międzysektorowego wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dzieciom niezależnie od ich sytuacji rodzinnej przez instytucje do tego powołane. Dlatego Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze znaczenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wdraża kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Pełna informacja dotycząca wprowadzonych zmian i reform, jak również możliwości uzyskania pomocy znajduje się w załączniku:

Pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Województwa w Szczecinie (PDF, 140 KB)