Wyniki konkursu “Jestem bezpieczny w Internecie”

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w 2021 roku, których hasłem przewodnim jest „Razem dla lepszego Internetu!” zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla naszych podopiecznych umieszczonych w pieczy zastępczej pod tytułem „Jestem bezpieczny w Internecie” oraz dodawaliśmy na naszej stronie na facebooku posty edukacyjne związane z bezpiecznym posługiwaniem się Internetem.

W zorganizowanym przez nas konkursie wzięło udział 32 podopiecznych, którzy przygotowali prace o tematyce związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Komisja konkursowa miała trudne zadanie. Prace były oceniane nie tylko pod względem walorów plastycznych, ale także pod względem merytorycznym. Zwyciężyły osoby, które najlepiej ujęły w swoich pracach tematykę bezpieczeństwa w sieci oraz wykazały się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy zwycięzcą!