“Zaburzenia depresyjne wśród młodzieży”

Młodość często utożsamiana jest z najpiękniejszym okresem w życiu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko jest tak piękne i kolorowe. Okres dorastania jest najtrudniejszym okresem życia. W tym czasie występują zmiany hormonalne, kształtu i funkcjonowania ciała. Określana jest własna tożsamość i filozofia życiowa.

09.01.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie pt.: „Zaburzenia depresyjne wśród młodzieży”, mające na celu uświadomienie problemów dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadził psycholog kliniczny Jacek Pawłowski z Fundacji Na Przekór Przeciwnościom. Zwrócił uwagę na występujący na przełomie okresu dzieciństwa i dojrzewania ogromny spadek poczucia własnej wartości. Na podstawie swojej pracy z młodzieżą i wieloletniego doświadczenia przedstawił przykłady różnych zachowań dzieci, u których występowały zaburzenia depresyjne. Na szkoleniu zostały omówione zmiany występujące w okresie dorastania rodzaje depresji jak również czynniki ryzyka depresji u młodzieży.

Uczestnikami szkolenia byli pedagodzy szkolni, kuratorzy, asystenci, pracownicy socjalni oraz koordynatorzy ds. pieczy zastępczej z naszego powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dziękuje wszystkim za udział w szkoleniu jak również Dyrektorowi ZS Nr 1 za pomoc w organizacji szkolenia.