Zakończenie szkół w Regionalnej Akademii Rodziny

Zakończenie realizacji „Szkoły dla Rodziców” oraz „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” w Regionalnej Akademii Rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W ramach powyższego projektu realizujemy Regionalną Akademię Rodziny w zakresie, której odbywały się zajęcia „Szkoły dla Rodziców” oraz „Szkoły dla Małżonków i Partnerów”, które miały na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich, małżeńskich i partnerskich. Prawidłowe funkcjonowanie rodzin jest nie do przecenienia w życiu społecznym.
Zakończenie miało charakter uroczysty. Uczestnicy „szkół” otrzymali zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia. Wszyscy z uwagą wysłuchali słów skierowanych do nich przez organizatorów szkoleń jak i trenerów. Sami dzieli się wrażeniami. Były podsumowania, podziękowania, łzy rozstania i wdzięczności.