IMG_20170629_175033

Uczestnicy projektu z prowadzącymi i pracownikiem PCPR

Zdjęcie uczestników projektu podczas zakończenia szkół w Regionalnej Akademii Rodziny