Zapytanie cenowe na świadczenie usług prawnych – szacowanie zamówienia

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług prawnych dla osób biorących udział w projekcie “Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Grupę docelową projektu stanowią osoby, rodziny (w tym dzieci) – uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla 25 osób biorących udział w projekcie, w tym:

  1. opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatów z prawnikiem – 18 h, tj. 3 dni szkoleniowe po 6 godzin dydaktycznych (45 min.) w okresie od 01.10.2022 do 30.11.2022 r.
  2. przeprowadzenie konsultacji indywidualnych – 60 h w okresie od 01.10.2022 do 30.09.2023 r.;
    na terenie miasta Choszczno w terminach uzgodnionych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt z Panią Anitą Łubkowską-Klejna, na adres e-mail: alubkowksaklejna@pcprchoszczno.pl lub od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 95 765 25 78 wew. 122.

Oferty prosimy przesyłać na powyższy adres e-mail do dnia 14.06.2022 r.

Formularz oferty (PDF, 140 KB)