Dyrekcja

Dyrektor jednostki mgr Monika Rodykow

Tel: 95 765 25 78

Dyrektor przyjmuje interesantów w siedzibie jednostki przy ul. Bolesława Chrobrego 27a od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00