Kategoria: Aktualności

„Raporty – realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu POWER 2016-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji zadania 1 w wspominanym projekcie przeprowadzono diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W wyniku diagnozy opracowano

Nabór na specjalistę do przeprowadzenia programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza nabór na specjalistę do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Treść ogłoszenia dostępna jest na na naszej stronie pod adresem: https://pcprchoszczno.pl/punkt-interwencyjno-mediacyjny/przeciwdzialanie-przemocy/ogloszenia/nabor-na-specjaliste-do-prowadzenia-pke/

Test COVID-19 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunów

Przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie

Ogłoszenie – Dzień wolny od pracy 04.06.2021

OGŁOSZENIE Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie z dnia 21 maja 2021 r. ustala się dzień 04 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27a w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę (01 maja

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całego kraju prowadzone jest największe badanie statystyczne jakim jest „Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań (WSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia