Kategoria: Aktualności

Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy

Uczestnicy spotkania dot. przeciwdziałania przemocy

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie odbyło się szkolenie “Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie prowadziła pani Olga Brążkowska ze stowarzyszenia “SOS dla Rodziny”. W szkoleniu wzięło udział 13 osób w tym 2 dzielnicowych, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej z Choszczna oraz Barlinka.

Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie prowadzi stałą akcję poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu choszczeńskiego. Celem głównym akcji jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. procedura rekrutacji kandydatów

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Informujemy, że od 13.03.2017 r. rozpoczął się program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej odbywają się w raz w tygodniu w sali Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. pełniliśmy dyżur udzielając informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pracownicy PCPR przy stoisku podczas WOŚP

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie już od kilku lat wspiera ogólnopolską akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15.01.2017 r. nasi pracownicy podobnie jak w zeszłym roku przygotowali stoisko z własnoręcznymi wypiekami, losami i balonami dla dzieci. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ zebraliśmy kwotę: 807,74 zł + 180 szt.