Kategoria: Aktualności

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że w dniach od 22 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Choszcznie będą telefonicznie udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach. W dniach 22-23 lutego w godzinach od 15:00 do 18:00

Konkurs “Jestem Bezpieczny w Internecie”

Plakat prezentujący srebrnego laptopa z symbolem Internetu na ekranie i dłoni trzymających telefon komórkowy, zawierający napisy o konkursie plastycznym "Jestem bezpieczny w Internecie"

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zgłosiło swoją inicjatywę lokalną w postaci przeprowadzenia konkursu plastycznego dla

Nabór wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Nabór trwa do 30 listopada 2020 r. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Kto może złożyć wniosek O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne

Ogłoszenie naboru do pracy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Ogłasza nabór na stanowisko: Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne): Wykształcenie wyższe na kierunku studiów w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii lub nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji. Staż pracy

Program Korekcyjno-Edukacyjny 2020

Informujemy, że 03.06.2020r. rozpocznie się program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program rozpocznie się o godz. 16.00 w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Grunwaldzkiej 30, 73-200 Choszczno. Ze względu na panującą pandemie prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą instytucją.