Kategoria: Projekty

Informacja o realizacji projektu

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie” Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy z projektu pn. “Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”

Dyrektor PCPR, Kierownik ZDZ oraz uczestnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WZ 2014-2020 oraz budżetu państwa. Wsparcie w powyższym projekcie zostało zaplanowane dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022r. wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnika

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług prawnika. Poniżej znajduje się pełne ogłoszenie wraz z załącznikami. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnika (PDF, 240 KB)Oświadczenie (PDF, 157 KB)Formularz oferty (PDF, 273 KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego. Poniżej znajduje się pełne ogłoszenie wraz z załącznikami. Ogłoszenie ofertowe na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego (PDF, 233 KB)Oświadczenie (PDF, 157 KB)Formularz oferty (PDF, 213 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent integracyjny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent integracyjny. Poniżej znajduję się pełne ogłoszenie w raz z załącznikiem. Ogłoszenie (PDF, 473 KB)Załącznik nr 1 (PDF, 104 KB)