Kategoria: Rodzina to fundament

Wsparcie w ramach projektu

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację zajęć grupowych w ramach projektu „Rodzina to fundament”. Jako pierwsze zostało uruchomione wsparcie dla 8 osób doświadczających przemocy w rodzinie w postaci Warsztatów psychologiczno-terapeutycznych, których celem jest m.in. złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej wśród osób jej doświadczających. Ze wsparcia udzielonego w ramach projektu skorzystali także pracownicy służb wykonujących zadania z zakresu

Rodzina to FUNDAMENT – trwa rekrutacja!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego do wzięcia udziału w projekcie pn. „Rodzina to fundament” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wsparcie w ramach projektu mogą uzyskać osoby/rodziny doświadczające przemocy

Rozpoczynamy realizację projektu “Rodzina to fundament”

Powiat Choszczeński uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rodzina to fundament”. Projekt złożony został w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021. Na poziomie wojewódzkim wniosek znalazł się wśród dziesięciu najwyżej ocenianych projektów i