Kategoria: Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Informacja o realizacji projektu

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie” Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie