Dobry Start

„DOBRY START” 300+

Informacja dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych w sprawie zmiany warunków realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a przyjmowaniem i obsługą wniosków zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od bieżącego roku wniosków o przyznanie świadczenia nie będzie już można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Od 01 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. rodzice zastępczy oraz osoby usamodzielniane będą mogli złożyć wniosek tylko drogą elektroniczną – z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Instrukcje dostępne są na stronie internetowej ZUS. Ponadto, aby uzyskać świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zobowiązani są Państwo dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.

W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego umieszczenie dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej (PDF, 105 KB) (DOCX, 14 KB)

Link do ww. rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1092