Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ekstremalnymi zdarzeniami atmosferycznymi o charakterze nawałnic i będących ich następstwem podtopień, powodujących zagrożenie dla ludności i straty w mieniu w znacznym rozmiarze PFRON kieruje do samorządów powiatowych ofertę skorzystania z pomocy przewidzianej w ramach Modułu I i II programu Rady Nadzorczej PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Kto może skorzystać z pomocy?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w ramach programu mogą składać mieszkańcy Powiatu Choszczeńskiego w trybie ciągłym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski o dofinansowanie w ramach w Modułu I i II programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefon 95 765 25 78 lub 601 742 578.