Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowywane są ze środków PFRON.

Osoba niepełnosprawna mieszkająca na terenie Powiatu Choszczeńskiego może ubiegać się o dofinansowanie:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • usług tłumacza języka migowego i tłumacza- przewodnika,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Jednostki prawne lub nieposiadające osobowości prawnej działające na terenie Powiatu Choszczeńskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • utworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży.