Warsztat Terapii Zajęciowej

Akty prawne

  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 511).1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 511).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587).

Warsztat Terapii Zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Uczestnikiem warsztatu może być osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

W powiecie choszczeńskim funkcjonuje 1 Warsztat Terapii zajęciowej w Piaseczniku. Swoją działalnością obejmuje 30 uczestników; posiada 6 pracowni: gospodarstwa domowego, małej poligrafii, wikliniarską, krawiecką, plastyczną, rolniczo-ekologiczną.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Gminę Choszczno. Działalność Warsztatu dofinansowywana jest corocznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.