Rehabilitacja zawodowa

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie między innymi:

  • dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu;
  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej;
  • zwrot dodatkowych kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną;
  • zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
  • udzielanie pomocy finansowej dla spółdzielni socjalnych;
  • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wszelkich informacji na ten temat udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie:
ul. Drawieńska 15
73-200 Choszczno
tel. 95 765 70 91 do 92
fax: 95 765 70 93
e-mail: szch@praca.gov.pl lub sekretariat@pupchoszczno.pl