Wyrównywanie różnic między regionami

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2023 roku. Jednostki z terenu Powiatu Choszczeńskiego mają możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach następujących obszarów:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informujemy, że mogą Państwo składać wnioski o wsparcie w ramach obszarów B, C, D, F i G do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie do dnia 28 lutego 2023 roku.

Wnioski w ramach obszarów A i E przyjmowane są w trybie ciągłym przez Szczeciński Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące realizacji programu oraz niezbędne druki mogą Państwo pobrać na stronie internetowej PFRON.

Załączniki:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (DOC, 295 KB).