Kursy Zawodowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie jest realizatorem projektu „Moja przyszłość Moja sprawa”. W ramach projektu podejmujemy szereg działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową, m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty motywacyjne, konsultacje indywidualne czy kursy zawodowe. Biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje uczestników zaproponowano im wachlarz kursów zawodowych mających na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych. We wrześniu 2018 roku rozpoczęto realizację następujących kursów zawodowych:

  • spawanie metodą MAG- 2 os.,
  • stylizacja paznokci z pielęgnacją dłoni i stóp- 3 os.,
  • kucharz/pomoc kuchenna- 7 os.,
  • prawo jazdy kat. B- 1 os.,
  • prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej- 3 os..

Kolejne kursy rozpoczęły się w październiku 2018 r., tj.:

  • operator wózków jednojezdniowych- 2 os.,
  • prac. działu magazynowego obsługi klienta z elementami rachunkowości- 10 os..

W ramach zajęć uczestnicy nabywają umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.