P1100099

Uczestnicy projektu siedzący w ławkach

Zdjęcie uczestników projektu w ławkach podczas zajęć