P1100150

Prowadząca zajęcia w projekcje z uczestnikami siedzącymi w ławkach

Zdjęcie uczestników projektu w ławkach podczas zajęć