Moja przyszłość Moja sprawa

Spotkanie z Psychologiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 14.09.2017 r. o godz. 10:00 na spotkanie z Psychologiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014

Spotkanie z Psychologiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 06.06.2017 r. o godz. 10:00 na spotkanie z Psychologiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014

Spotkanie z Pedagogiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 28.06.2017 r. o godz. 13:00 na spotkanie z Pedagogiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014

Spotkanie z Radcą Prawnym

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 22.06.2017 r. o godz. 9:00 na spotkanie z Radcą Prawnym organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata

Projekt rozpoczęty

Prowadząca zajęcia w projekcje z uczestnikami siedzącymi w ławkach

Realizujemy projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa”. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Numer 3 w Choszcznie. Uczestnicy w ramach zajęć nabędą nowe umiejętności w celu poprawnego, aktywnego i świadomego konsekwencji udziału w życiu społecznym i zawodowym.