P1100543

Uczestnicy szkolenia wraz z prowadzącym szkolenie

Uczestnicy podczas szkolenia