P1100544

Uczestnicy szkolenia oraz prowadząca

Uczestnicy projektu podczas szkolenia