z1

Uczestnicy projektu składający serwetkę

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego