z2

Uczestnicy przygotowujący zastawę stołową

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego