z3

Stół z zastawą

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego