z4

Uczestnicy projektu przy fontannie z czekolady

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego