z5

Uczestnicy projektu podczas przygotowują ozdoby z owoców i warzyw

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego