z7

Uczestnicy projektu przygotowujący kanapki

uczestnicy podczas szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego