Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zapewnienie usług hotelarskich i konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. “Rodzina to fundament”. (PDF, 282 KB)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (PDF, 371 KB)
Formularz oferty cenowej – do zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (DOC, 274 KB)
Wyniki – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 339 KB)

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (PDF, 357 KB)
Formularz oferty cenowej – do zapytania ofertowego na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (DOC, 264 KB)
Wyniki – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 337 KB)

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (PDF, 357 KB)
Formularz oferty cenowej – do zapytania ofertowego na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn. “Rodzina to fundament” (DOC, 264 KB )
Wyniki – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 337 KB)