Harmonogram zajęć

Harmonogram udzielanego wsparcia realizowanego w ramach projektu
pn. „Moja Przyszłość Moja Sprawa” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

 

Rok 2017

1. Szkolenia motywująco – ukierunkowujące ze specjalistami
okres realizacji: 22.05.2017 – 04.07.2017
miejsce realizacji: Budynek Ośrodka Kształcenia Zawodowego
przy ul. Grunwaldzkiej 30, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: 15.30 – 19.30

2. Szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
okres realizacji: wrzesień – październik 2017 r.
miejsce realizacji: Budynek szkoły przy ul. Obrońców Westerplatte 1,
73-200 Choszczno
godziny realizacji: 16.00 – 20:00

3.Szkolenie z zakresu partnerstwa i rodzicielstwa
okres realizacji: październik – grudzień 2017 r.
miejsce realizacji: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: 16.00 – 20:00

4. Spotkania uczestników projektu ze specjalistami w “Kawiarence”
okres realizacji: maj 2017r. – grudzień 2017 r. (zgodnie z zapotrzebowaniem)
miejsce realizacji: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

5. Konsultacje indywidualne ze specjalistami 
okres realizacji: maj 2017r. – grudzień 2017 r. (zgodnie z zapotrzebowaniem)
miejsce realizacji: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

 

Rok 2018*- stan na dzień 12.03.2018

1. Specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych
okres realizacji: 03.04.2018 r. – 21.04.2018 r.
miejsce realizacji: Budynek Ośrodka Kształcenia Zawodowego
przy ul. Grunwaldzkiej 30, 73 – 200 Choszczno
harmonogram zajęć:

L.P. Data Godzina
1 03.04.2018 09:00-15:00
2 06.04.2018 16:00-20:00
3 07.04.2018 09:00-15:00
4 09.04.2018 09:00-15:00
5 10.04.2018 09:00-15:00
6 12.04.2018 09:00-15:00
7 13.04.2018 16:00-20:00
8 14.04.2018 09:00-13:00

 

2. Spotkania uczestników projektu ze specjalistami w „Kawiarence”
okres realizacji: styczeń 2018 r. – listopad 2018 r. (zgodnie z zapotrzebowaniem)
miejsce realizacji: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

3. Konsultacje indywidualne ze specjalistami
okres realizacji: styczeń 2018 r. – listopad 2018 r. (zgodnie z zapotrzebowaniem)
miejsce realizacji: Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

*zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń i spotkań

 

Harmonogram działań – Listopad 2018

Harmonogram kursów zawodowych