Rekrutacja

Trwa rekrutacja do projektu

Zapraszamy wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-25 lat wraz z rodzinami oraz osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie pn. „Moja przyszłość Moja sprawa” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt daje możliwość rozwoju umiejętności społecznych w celu poprawnego, aktywnego
i świadomego konsekwencji udziału w życiu społecznym i zawodowym. W projekcie może wziąć udział 40 osób: 15 wychowanków z rodzinami zastępczymi oraz 10 osób niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w 2 etapach:

  1. etap I: nabór uczestników Projektu (Formularzy zgłoszeniowych) i kwalifikacja pod względem formalnym;
  2. etap II: przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych mających na celu zbadanie sytuacji życiowej kandydata, ocenę jego potrzeb i problemów oraz stworzenie planu pomocy, a także ocenę sytuacji rodzin zastępczych

Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 957652578 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie pok. nr 101.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania

Pobierz regulamin

Pobierz formularz zgłoszeniowy