Informacja

Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K011/21

Nazwa beneficjenta: Gmina Pełczyce/ Realizator: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach

Projekt partnerski:

 • Powiat Choszczeński/ Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Choszcznie
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 702345,00 pln

Cel projektu:

Projekt jest skierowany do 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. zach-pom w Gminie Pełczyce oraz ich 10 opiekunów faktycznych (7K).

Okres realizacji: 01.07.2022- 31.10.2023.

Zadania do realizacji:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania:
  *Usługi opiekuńcze dla 10 UP,
 2. Specjalistyczne usł. Opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
  1. Dla 10 UP- usł. Rehabilitacyjne
  2. Dla 8 UP – usł. Psychologiczne
 3. Klub Seniora
  1. Miejsce klubów: Pełczyce, Nadarzynie, Przekolno, Będargowo
  2. Prowadzenie warsztatów zajęciowych
  3. Prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej
  4. Wyjścia do kona, teatru, na basen, inne
  5. Biblioteczka seniora 90 książek na 4 lokalizacje
  6. Kącik multimedialny
  7. Opiekun klubu seniora
  8. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia- prelekcje
 4. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
  1. 10 opiekunów faktycznych(7k)
  2. Szkolenia dla opiekunów
  3. Wymiana doświadczeń- spotkania grupowe
  4. Wsparcie psychologa
  5. Dyżur pracowników socj. -OPS
  6. Korzystanie z wypożyczalni

Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 43, w okresie 01.11.2023-28.02.2025

pobierz plakat