Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy z projektu pn. “Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”

Dyrektor PCPR, Kierownik ZDZ oraz uczestnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WZ 2014-2020 oraz budżetu państwa. Wsparcie w powyższym projekcie zostało zaplanowane dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022r. wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnika

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług prawnika. Poniżej znajduje się pełne ogłoszenie wraz z załącznikami. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnika (PDF, 240 KB)Oświadczenie (PDF, 157 KB)Formularz oferty (PDF, 273 KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego. Poniżej znajduje się pełne ogłoszenie wraz z załącznikami. Ogłoszenie ofertowe na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego (PDF, 233 KB)Oświadczenie (PDF, 157 KB)Formularz oferty (PDF, 213 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent integracyjny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent integracyjny. Poniżej znajduję się pełne ogłoszenie w raz z załącznikiem. Ogłoszenie (PDF, 473 KB)Załącznik nr 1 (PDF, 104 KB)

Rekrutacja do projektu „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”- Підбір персоналу на проект «Багатоколійна допомога для громадян України»

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej mamy zaszczyt zaprosić wszystkich obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. wjechali do Polski legalnie do udziału w projekcie ”Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy”. Projekt obejmuje wsparcie w zakresach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym oraz działania mające na celu pomoc w pokonaniu trudności językowych. Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie