Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zakończyło realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który był realizowany w partnerstwie

Zakończenie realizacji Regionalnej Akademii Rodzinny w roku 2018

Zakończenie realizacji „Szkoły dla Rodziców”, „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” oraz „Szkoły dla Babć i Dziadków” w Regionalnej Akademii Rodziny w roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Zakończenie szkół w Regionalnej Akademii Rodziny

Uczestnicy projektu z prowadzącymi i pracownikiem PCPR

Zakończenie realizacji „Szkoły dla Rodziców” oraz „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” w Regionalnej Akademii Rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalna Akademia Rodziny

Dzieci przy stolikach podczas poczęstunku

W ramach projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 rozpoczęliśmy Regionalną Akademię Rodziny (RAR). Celem RAR jest wspieranie rodzin w samodzielnym funkcjonowaniu rodziny, wzmocnienie więzi, ochrona przed rozpadem, zwiększenie umiejętności w zakresie