Opis projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, jako jeden z sześciu partnerów będzie realizowało projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, który będzie wdrażany w ramach Działania 7.6 Wsparcie usług społecznych w interesie ogólnym. Pomysłodawcą projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Działania zaplanowane w projekcie wynikają z Programu Region dla Rodziny – Wojewódzkiego Programu Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem projektu będzie podniesienie u jego uczestników kompetencji w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych oraz funkcjonowania społecznego poprzez zwiększeniu zakresu i dostępności usług w tym specjalistycznego poradnictwa.
W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie będzie realizowało Regionalną Akademię Rodziny (RAR), której celem będzie:

 •  wzmocnienie rodziny,
 • zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych – rodzica, małżonka, partnera,
 • nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów rodzinnych,
 • poprawa spójności międzypokoleniowej przy wykorzystaniu potencjału dziadków, jako wsparcie i pomoc

W ramach Regionalnej Akademii Rodziny realizowane będą szkoły:

 • Szkoła dla Małżonków i Partnerów
 • Szkoła dla Rodziców
 • Szkoła dla Babć i Dziadków

jak również:

 • doradztwo rodzinne
 • doradztwo psychologiczne
 • doradztwo pedagogiczne
 • doradztwo prawne.

Mieszkańcy Powiatu Choszczeńskiego: małżeństwa, partnerzy, rodziny, babcie i dziadkowie chcący wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Chrobrego 27 A
73 – 200 Choszczno
tel. 95 765 25 78
e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl