Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

  1. Projekt kierowany jest do:
    • rodzin z dziećmi,
    • mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
    • osób zagrożonych ubóstwem,
    • osób z deficytami opiekuńczo – wychowawczymi

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty
W placówce naszej siedziby ul. Bolesława Chrobrego 27 a, 73-200 Choszczno
Lub kontakt telefoniczny 601 742 578 oraz 95 765 25 78