Rodzina to FUNDAMENT – trwa rekrutacja!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego do wzięcia udziału w projekcie pn. „Rodzina to fundament” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Wsparcie w ramach projektu mogą uzyskać osoby/rodziny doświadczające przemocy
w rodzinie.

Oferujemy wsparcie w postaci:

  • konsultacji indywidualnych z psychologiem;
  • konsultacji indywidualnych z prawnikiem;
  • terapii rodzinnej;
  • warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Projekt jest realizowany do 31.12.2021 r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.  95 765 25 78 lub 601 742 578.

Formularz zgłoszenia uczestnika projektu pn. “Rodzina to fundament” (PDF, 391 KB)
Formularz zgłoszenia uczestnika projektu pn. “Rodzina to fundament” (DOC, 290 KB)